Author: golink3r

מדוע פסיכומטרי חשוב לקבלה ללימודים?

מי שמעוניין להתחיל בשעה טובה לימודים אקדמאיים, חייב לדעת שעל מנת להתקבל למקצועות מסוימים יש לעמוד בתנאי סף בסיסיים. אחד התנאים הנפוצים ביותר הוא מעבר של בחינת פסיכומטרי בציון מסוים, והרבה פעמים מדובר באתגר המשמעותי ביותר בדרך לתארים כאלו ואחרים. בואו ננסה להבין מהי בכלל הבחינה הזו ומדוע היא כל כך חשובה. מהו מבחן פסיכומטרי? […]