שיטות תרגול

הבחינה הפסיכומטרית מורכבת מכמה חלקים שונים. ראשית, ישנו החלק המילולי; שנית, ישנו החלק של חשיבה כמותית; שלישית – ישנו החלק של הבנת השפה האנגלית. הצלחה בחלק אחד של הבחינה איננו מבטיח הצלחה בחלק אחר שלה ולכן כדאי לתת לכל חלק את המקום הראוי לו במהלך הלימוד המוקדם. במקביל, חשוב לקחת בחשבון שלגבי שלושת חלקי הבחינה כאחת ישנו ערך רב לביצוע תרגול מקיף ורציני.
חשיבה מילולית
החלק של חשיבה מילולית שנמצא בבחינה הפסיכומטרית עשוי להטעות. לכאורה, אנשים שנולדו בישראל והינם שולטים היטב בשפה העברית עשויים לחשוב שאין צורך ביותר מידי תרגול עבור חלק זה של הבחינה. בפועל, מדובר במצב שונה לחלוטין. לא מעט אנשים שנרשמים ללימודים בקורס הכנה לומדים עד מהירה שהתרגול בתחום זה הוא חיוני והם אפילו מנצלים את זכותם להשתתף בשעורי תרגול פסיכומטרי חינם.
הסיבה לצורך בתרגול והשקעה בחלק המילולי של הבחינה נובע לא מעט מהשימוש הנרחב למדי שנעשה בבחינה במילים בעברית שאינן נפוצות בעברית היום יומית. כיום, גם אנשים שמרבים בקריאה, נוטים לקרוא ולצרוך מידע באמצעות האינטרנט, מקור מידע שאיננו תמיד מקפיד על עברית תקנית או גבוהה כפי שמקובל בטקסטים אקדמאיים ואחרים. אי לכך, תרגול רב יגדיל את אוצר המילים הנדרש להצלחה וזאת מעבר להקניית הרגלי חשיבה נכונה שיכולים לסייע בפתרון חלק חשוב של השאלות בתחום המילולי.
מומלץ להיעזר בשיטות כמו למידה אסוציאטיבית, הבנה מתוך ההקשר, למידה של מילים נרדפות ופתרון שאלות רבות ומבחנים לדוגמא, כשיטות עזר נוסף על שינון מילים גרידא.
מתרגלים את האנגלית
מכיוון שחשיבות התרגול בפרק של חשיבה כמותית ברור כמעט מאליו, ולאחר שראינו שגם התרגול בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית חשוב מאוד, נותר רק להדגיש את חשיבות התרגול בחלק של הבנת השפה האנגלית. למרות ששליטה טובה בשפה יכול להיות תוצאה של שהות ארוכה בחו"ל, קריאת ספרים מגיל צעיר או כישרון מולד לשפות, בהחלט ישנן דרכים נוספות שיכולות להביא לשיפור מהיר ביכולת ההבנה באנגלית.
כדי לשפר את השפה האנגלית ניתן: לקרוא כתבות מעיתונים בשפה האנגלית (ישנם גם עיתונים באנגלית קלה). ניתן גם למצוא אתרי אינטרנט איכותיים בשפה האנגלית שכתובים ברמות שונות של קושי וזאת כמובן בנוסף על האפשרות (ולעיתים הצורך) ללמוד מילים יסודיות וחשובות באמצעות שינון. דרך בעלת ערך מיוחד הינה לעשות שימוש בקריאה פעילה. לאחר שקוראים קטע מסוים, כדאי לוודא שהתוכן של הקטע ברור, שברור מהו הנושא המרכזי ומה רצה המחבר להגיד. לסיום, חשוב להקפיד לא פחות גם על תרגול רב באמצעות קריאת קטעים שנלקחו ישירות מבחינות פסיכומטריות מן העבר ופתרון שאלות לדוגמא.