הקלות בקורס הפסיכומטרי

אחת המטרות המרכזיות של הבחינה הפסיכומטרית הינה לאפשר לכל המועמדים ללימודים גבוהים להימדד על פי מדד אחיד. מדד זה של כישורים ויכולת אישיים, שמנוטרל מממדים של מצב סוציו אקונומי, נגישות לטכנולוגיות משופרות, נגישות לבתי ספר טובים וגורמים נוספים, אמור להתקבל על ידי פיתוח מבחן שנבנה על ידי אנשי מקצוע שדואגים לאובייקטיביות, הוגנות ומהימנות.
כדי להביא לכך שגם מועמדים ששונים אלה מאלה בתנאי הפתיחה לא יפגעו בתוצאות הבחינה, ושההשוואה בין נבחנים שונים תהיה נכונה יותר, זוכים חלק מהנבחנים בהקלות שונות. הקלות אלה נועדו לאפשר לאנשים הסובלים ממוגבלויות שונות, פיסיות ואחרות, שלא להינזק בשל כך. במקביל, ישנה גם התייחסות לנבחנים בעלי שליטה בשפות שונות שזוכים לנקודת מוצא שווה באמצעות הזכות להיבחן בשפות שונות ובהן מלבד עברית גם: ערבית, צרפתית, רוסית או ספרדית.
מגבלה איננה מוגבלות
היחס החברתי לאנשים הסובלים ממוגבלויות שונות עשוי לעוות את המציאות. לא מעט אנשים מוגבלים, לכאורה, משתלבים בחברה באופן מלא ויש אף שתרמו לאנושות בצורה שאין ערוך לה. מדענים ואמנים רבים במהלך ההיסטוריה סבלו מקשיי קשב וריכוז ויש שסבלו ממגבלות פיסיות או נפשיות. על רקע זה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מספק הקלות שונות לנבחנים אשר נמצאים ראויים לכך, על מנת שגם הם יוכלו להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה. הקלות בבחינה הפסיכומטרית ניתנות, אם כן לנבחנים כגון:
• אנשים המאובחנים מלקויות למידה שונות.
• אנשים המאובחנים כסובלים מהפרעות קשב וריכוז.
• אנשים הסובלים מקשיים בהבעה עצמית בכתיבה.
• אנשים הסובלים מסוגים שונים של מגבלה פיסית כגון בראייה, בשמיעה או מבעיות אחרות, לרבות בעיות נפשיות.
בחינה בתנאים מיוחדים
ההקלות שניתן לקבל בבחינה הפסיכומטרית נכנסות תחת הקטגוריה של "בחינה בתנאים מיוחדים". תנאים אלה יכולים לכלול אחת או יותר מבין האפשרויות הבאות:
• תוספת זמן – בחלק מהבחינה או בכולה.
• התאמות סביבתיות שיקלו על הסובלים ממגבלות שונות, בהתאם לאופי המגבלה.
• עזרים שמיעתיים וויזואליים – למשל הזכות לשמוע את הטקסט באנגלית במקום לקרוא אותו מהכתוב, הזכות לקבל טופס בחינה שמודפס בגופן גדול במיוחד ועוד.
• ישנם מקרים שבהם מותר לעשות שימוש מוגבל במחשבון.
• בחלק החדש של הבחינה, דהיינו במטלת הכתיבה, ניתן לקבל אישור להקלדה לסובלים מלקויות המשפיעות של כתב היד או על יכולת הכתיבה.